רשיונות וביטוחים

חלום עולמי מייחסת חשיבות עליונה לבטיחות לקוחותינו, אנו פועלים ע"פ חוק כולל רשיונות העסק, ביטוחים מלאים והסמכות העובדים.

רשיון עסק - ספורט ימי 

רשיון עסק - מתחם החוף

רכב הסעה מדברי

תעודת כשרות - קייטרינג